• tong quan
  • dang ky kham
  • hoi dap
  • nhat ky benh vien
  • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Trường Trung cấp Quang Trung ký kết với Bệnh viện Thái Hòa về việc đào tạo và đưa người lao động sang làm việc tại CHLB Đức

Album ảnh | 01:57 27/06/2014 | 1

Ngày 18/04/2014 Biên bản Ghi nhớ về việc hợp tác liên kết đào tạo giữa Công ty Bệnh viện Thái Hòa và trường Trung cấp Quang Trung được kí kết tại Caravan Doanh nhân Sài Gòn

Huyền Trân