• tong quan
  • dang ky kham
  • hoi dap
  • nhat ky benh vien
  • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Năm sinh: 05/10/2980

Chức vụ: Bác sĩ

Trình độ chuyên môn: BS.CKI - Lao bệnh phổi

Kinh nghiệm làm việc:

  • Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học Y Dược (TP Hồ Chí Minh)
  • Từ 2007 đến 2012: Bệnh viện 30 tháng 4 (Sóc Trăng)
  • Từ 2012 đến nay: Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa
» Đăng ký khám         » Khoa nội