• tong quan
  • dang ky kham
  • hoi dap
  • nhat ky benh vien
  • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Năm sinh: 26/2/1985

Chức vụ: Bác sĩ

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Kinh nghiệm làm việc:

  • Năm 2012: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ 2012 - 2015: Làm việc tại Bệnh viện Tâm Trí ( Đồng Tháp)
» Đăng ký khám         » Khoa ngoại