• tong quan
  • dang ky kham
  • hoi dap
  • nhat ky benh vien
  • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Năm sinh: 08/8/1979

Chức vụ: Bác sĩ

Trình độ chuyên môn: Ths. Bs Sản phụ khoa

Quá trình làm việc:

  • 2004 - 2008: Làm việc tại trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Tp Hồ Chí Minh)
  • 2009 - 2011: học Cao học chuyên ngành sản phụ khoa Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
» Đăng ký khám         » Sản phụ khoa