• tong quan
  • dang ky kham
  • hoi dap
  • nhat ky benh vien
  • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Năm sinh: 12/11/1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện quốc tế Thái Hòa

Trình độ chuyên môn: BS.CK I - Ngoại sản

Kinh nghiệm làm việc:

  • Từ năm 1989 - 2012: Công tác tại Bệnh viện Từ Dũ (Tp Hồ Chí Minh)
  • Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện quốc tế Thái Hòa
» Đăng ký khám         » Sản phụ khoa