• tong quan
 • dang ky kham
 • hoi dap
 • nhat ky benh vien
 • Thong tin benh vien Quoc te Thai Hoa
pin
cap cuu
Chăm sóc khách hàng: (067) 3 878 878 / (067) 3 878 006

Năm sinh: 09/8/1958

Chức vụ: Bác sĩ 

Quá trình đào tạo và bằng cấp chuyên môn:

 • 1976 1982: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại Đại học y khoa Hà Nội
 • 1984 – 1986: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Ngoại tại Đại học y khoa Hà Nội
 • 1991 – 1993: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II Ngoại - tiết niệu tại Đại học y khoa Hà Nội
 • 1995 – 1999: Tốt nghiệp cao cấp chính trị Học viện Nguyễn Ái Quốc Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

 • 1982 – 1984: Bác sĩ khoa Ngoại – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
 • 1984 – 2002: Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
 • 2003 – 2009: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất Hồ Chí Minh
 • 2010 – 2012: Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh
 • 2013 – 7/2015: Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ngoại sản Tây Nguyên kiêm Trưởng khoa Ngoại
 • 7/2015 – 11/2015: Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmex – Phú Quốc kiêm Trưởng khoa Ngoại
 • 12/2015 đến nay: Bác sĩ khoa Ngoại Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa
» Đăng ký khám         » Khoa ngoại